Rohkeutta, luottamusta ja uusia keinoja omaan ilmaisuun Musiikkiproggis 2-kurssilla

Proggis oli tarkoitettu kaikille musiikin ilmaisusta, tulkinnasta ja improvisoinnista kiinnostuneille. Lähestyimme asiaa teatteri-ilmaisun näkökulmasta, joten kurssiin kuului valittujen laulujen tekstin tulkintaa, lavailmaisua, improa, heittäytymis- ja vuorovaikutusharjoituksia. 

Lue loppuun

Valon taittumisen tutkimista

Etäopetuksen aikana fysiikan kokeelliset työt on suoritettu kotoa löytyvien mittausvälineiden tai videoaineistojen avulla, mutta hybridiopetuksessa opiskelijat pääsevät taas tekemään fysiikan harjoitustöitä laboratorio-olosuhteissa. Fysiikan ilmiöiden havainnointi yhteistyössä muiden kanssa ja fysiikan lakien soveltaminen mittausdataan on tärkeä ja keskeinen osa fysiikan opiskelua.  

Martta ja Sten keräämässä mittatuloksia.

FY6 Sähkömagnetismi-kurssilla opiskelijat tutustuivat valon taittumisilmiöön. Valon taittuminen tarkoittaa valon suunnan muuttumista kahden eri aineen rajapinnassa. Valon taittuminen aineiden rajapinnassa johtuu siitä, että valo etenee eri aineissa eri nopeudella. Valon taittumista käytetään hyödyksi monissa optisissa laitteissa, kuten silmän, silmälasien ja kiikareiden linsseissä. 

Ea ja Salli havainnoimassa valon taittumista.

Opiskelijoiden tehtävänä oli kokeellisesti määrittää ilman ja muovin taitesuhde sekä muovin taitekerroin. Mittaustulokset kerättiin mittaamalla laservalon säteen tulokulman ja taitekulman arvoja. Mittaustuloksista laskettiin taittumislain mukaiset datasarakkeet, joiden avulla mittaustulokset esitettiin graafisesti kuvaajan avulla. Lopulta kuvaajan ja taittumislain avulla selvitettiin ilman ja muovin taitesuhde sekä muovin taitekerroin. 

Tulokulman sini on suoraan verrannollinen taitekulman siniin.

Teksti ja kuvat: Lehtori Jarkko Sievi 

Tanssin lukiodiplomi tukee ja kuvaa taiteellista kehitystä

Tanssin lukiodiplomeihin kuuluu kaksi osaa: kirjallinen ja tanssillinen osuus. Kirjallinen osuus koostuu tutkielmasta, jonka tekeminen aloitetaan jo toisena lukiovuonna. Tutkielmassa opiskelija valitsee itseään kiinnostavan aiheen, joka liittyy jollakin tavalla tanssiin. Tutkielmaan kuuluu kirjallisen materiaalin hyödyntäminen ja aiheen tutkiminen opiskelijan valitseman tutkimusmenetelmän näkökulmasta.

Lue loppuun